นายสันติ จ้ำแพงจันทร์
กลุ่มโรงเรียนพระธาตุปรางกู่
santi@khonkaen4.go.th
0878596589

นายนพคุณ แงวกุดเรือ
กลุ่มโรงเรียนนางิ้วโนนสมบูรณ์
nophakun@khonkaen4.go.th
0956461824

นายเสรี โพธิ์นิล
กลุ่มโรงเรียนดูนสาดฝางยางคำ
seree@khonkaen4.go.th
0839835836
ศึกษานิเทศก์ผู้ดูแล
กลุ่มงาน "พัฒนาสื่อและนวัตกรรม"

ที่ ชื่อนามสกุล
1   นายเสรี โพธิ์นิล
2   นายสันติ จ้ำแพงจันทร์
3   นายนพคุณ แงวกุดเรือ