ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการสอบ O-NET อำเภอกระนวน อำเภอซำสูง

๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ มอบหมายให้ ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะกรรมการสอบ O-NET ประจำสนามสอบในอำเภอกระนวน ได้แก่ สนามสอบโรงเรียนบ้านหนองโก สนามสอบโรงเรียนชุมชนกระนวน สนามสอบโรงเรียนบ้านหัวนาคำ สนามสอบโรงเรียนหนองโนวิทยาคาร และสนามสอบประจำอำเภอซำสูง ได้แก่สนามสอบโรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง พร้อมกับคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนให้กำลังใจผู้บริหารและครูศน.เสรี โพธิ์นิล

2021-03-13 16:36:19
เปิดอ่าน : 226 ครั้ง