ประชุมเชิงปฏิบัติการระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานประชุมคณะดำเนินงาน ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR) โดยมี ดร.ประชา แสนเย็น รอง ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ ที่ดูแลกลุ่มนิเทศฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพร้อมกับคณะศึกษานิเทศก์ศน.เสรี โพธิ์นิล

2021-03-13 16:34:39
เปิดอ่าน : 180 ครั้ง