ประชุม ก.ต.ป.น. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๔ เป็นประธานประชุม ก.ต.ป.น. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ให้โรงเรียนและเครือข่ายโรงเรียนมีส่วนร่วม

ที่ประชุมได้วิเคราะห์ และออกแบบตัวชี้วัดเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ การยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายจุดเน้นของ สพป.ขอนแก่น เขต ๔ นโยบายสำคัญของ สพฐ. และวิจัยทางการศึกษา

ดาวน์โหลดรูปภาพความละเอียดสูงศน.เสรี โพธิ์นิล

2021-02-15 11:31:28
เปิดอ่าน : 180 ครั้ง