ที่ รหัส ชื่อโรงเรียน ที่อยู่ เส้นทาง
1040050350
  บ้านกุดกว้าง   ตำบลกุดน้ำใส   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050351
  บ้านกุดน้ำใส   ตำบลกุดน้ำใส   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050353
  บ้านฟากพอง   ตำบลกุดน้ำใส   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050354
  บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป   ตำบลกุดน้ำใส   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050296
  อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์   ตำบลกุดน้ำใส   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050315
  บ้านโคกสง่านางาม   ตำบลทรายมูล   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050316
  บ้านจำปาหัวบึง   ตำบลทรายมูล   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050317
  บ้านทรายมูล   ตำบลทรายมูล   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050320
  บ้านหนองหว้าสุขใจ   ตำบลทรายมูล   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050312
  บ้านหนองแสง   ตำบลท่ากระเสริม   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050308
  บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย   ตำบลท่ากระเสริม   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050309
  บ้านท่ามะเดื่อ   ตำบลท่ากระเสริม   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050306
  บ้านกุดพังเครือ   ตำบลท่ากระเสริม   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050307
  บ้านท่ากระเสริม   ตำบลท่ากระเสริม   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050348
  น้ำพองประชานุกูล   ตำบลน้ำพอง   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050352
  บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา   ตำบลน้ำพอง   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050356
  บ้านห้วยไผ่หนองโน   ตำบลน้ำพอง   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050357
  โคกสูงกุดน้ำใส   ตำบลน้ำพอง   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050358
  บ้านคำมืด   ตำบลน้ำพอง   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050369
  บ้านหนองหารจาง   ตำบลน้ำพอง   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050371
  บ้านห้วยเสือเต้น   ตำบลน้ำพอง   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050325
  บ้านนาฝายเหนือ   ตำบลบัวเงิน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050326
  บ้านโนนแดงโคกเล้า   ตำบลบัวเงิน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050327
  บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์   ตำบลบัวเงิน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050328
  บ้านหนองกุงขี้ควง   ตำบลบัวเงิน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050329
  บ้านหนองแวง   ตำบลบัวเงิน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050321
  บ้านโคกใหญ่   ตำบลบัวเงิน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050322
  บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)   ตำบลบัวเงิน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050323
  คำบอนวิทยา   ตำบลบัวเงิน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050324
  บ้านดงเย็น   ตำบลบัวเงิน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050330
  กู่สว่างสามัคคี   ตำบลบัวใหญ่   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050331
  ชุมชนบ้านบัวใหญ่   ตำบลบัวใหญ่   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050332
  บ้านคอกคีแสนตอ   ตำบลบัวใหญ่   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050333
  บ้านคำม่วมดงเย็น   ตำบลบัวใหญ่   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050334
  บ้านโนนหัวช้าง   ตำบลบัวใหญ่   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050335
  พระธาตุขามแก่น   ตำบลบ้านขาม   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050336
  บ้านโนนเชือก   ตำบลบ้านขาม   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050337
  บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์   ตำบลบ้านขาม   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050338
  บ้านสำโรง   ตำบลบ้านขาม   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050339
  บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล   ตำบลบ้านขาม   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050340
  บ้านหัวดง   ตำบลบ้านขาม   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050346
  บ้านหินลาด   ตำบลพังทุย   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050347
  บ้านหัวบึง   ตำบลพังทุย   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050341
  บ้านกุดพังทุย(คุรุราษฎร์ศึกษา)   ตำบลพังทุย   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050343
  บ้านนาขาม   ตำบลพังทุย   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050304
  บ้านสระกุด   ตำบลม่วงหวาน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050305
  บ้านห้วยหินลาด   ตำบลม่วงหวาน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050298
  บ้านคำแก่นคูณ   ตำบลม่วงหวาน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050300
  บ้านโนนพยอม   ตำบลม่วงหวาน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050301
  บ้านโนนศรีสวัสดิ์   ตำบลม่วงหวาน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050303
  บ้านม่วงหวาน   ตำบลม่วงหวาน   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050361
  บ้านวังชัย   ตำบลวังชัย   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050362
  บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว   ตำบลวังชัย   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050363
  บ้านเสียวโคกกลาง   ตำบลวังชัย   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050370
  บ้านหนองอ้อโคกสว่าง   ตำบลสะอาด   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050365
  บ้านคำบง   ตำบลสะอาด   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050366
  บ้านดงมัน   ตำบลสะอาด   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050367
  บ้านนาศรีดงเค็ง   ตำบลสะอาด   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050368
  บ้านสะอาดหนองเรือ   ตำบลสะอาด   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050302
  บ้านบึงกลาง   ตำบลหนองกุง   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050313
  ชุมชนหนองกุงวิทยา   ตำบลหนองกุง   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050314
  น้ำพอง   ตำบลหนองกุง   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050318
  บ้านโสกแสง   ตำบลหนองกุง   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050344
  บ้านนาคู   ตำบลหนองกุง   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น
1040050359
  บ้านนาเรียง   ตำบลหนองกุง   อำเภอน้ำพอง   จังหวัดขอนแก่น